تست فول | از کاربران خود فیدبک بگیرید

تست فول

نظرات کاربران خود را در مورد طرحتان بفهمید

همین حالا شروع کنید سوالات متداول
چگونه کار میکند
اطلاعات طرحتان را ثبت کنید
تعداد تست کننده ها را مشخص کنید
سوال ها را طرح کنید
نظرات تست کننده ها را ببینید

چه چیزی را میشود تست کرد
صفحه خانه سایت و صفحه فرود
طراحی های لوگوها
صفحه های معرفی نرم افزار
طراحی های بنرها و تبلیغات
هر صفحه یا طراحی ای که برای شما مهم است
چه نتایجی به دست میاید
نیازها و نظرات کابران خود را می فهمید
مشکلات موجود در طرح خود را پیدا میکنید
نظرات کاربران را بر اساس سن، جنسیت
و محل زندگی و میزان تحصیلات می بینید
رابط کاربری و تجربه ی کاربری بهتری خلق میکنید
احتمال موفقیت طرح شما بیشتر میشود

تست کننده شوید و درآمد کسب کنید

تست کننده شوید و درآمد کسب کنید

بهترین محصول را برای کاربران خود بسازید.


از اولین شرکت هایی باشید که از تست فول استفاده میکنند

در صورتی که استارتاپ هستید، با ما تماس بگیرید و از ما تخفیف ویژه بگیرید.